Image by Dakota Corbin

  Taalschatten  

Onze aanpak

Taalschatten gaat de vicieuze cirkel doorbreken. Daarvoor hebben ouders de kennis en handvatten nodig om kinderen de taalbasis te geven die ze nodig hebben, en moeten de barrières om ook echt aan de slag te gaan worden weggenomen. Zo voorkomen we (taal)achterstanden later en schuiven we problemen niet door naar een volgende (levens)fase. In het licht van de hersenontwikkeling van jonge kinderen is de leeftijd van 0 tot 4 jaar een cruciale fase.

De aanpak van Taalschatten kunnen we onderverdelen in meerdere fasen. We zitten op dit moment in de pilotfase en daarna volgt de opschaling. Deze eerste fase bestaat uit vier stappen:

Image by Mikael Stenberg

Onze missie

Te veel ouders zijn zich er nog niet of onvoldoende van bewust dat zij cruciaal zijn voor de verwerving en ontwikkeling van taal van hun kind.

 

Juist in de eerste jaren is het gelukkig heel haalbaar om alle ouders te bereiken. Elke jonge (aanstaande) ouder komt in aanraking met diverse spelers rond het kind: van verloskundige tot consultatie-consulent, van huisarts tot toekomstige schooldirecteur, van oppas tot muziekleraar. Hiermee ligt onze missie binnen handbereik:

Met een structurele aanpak gaan we er samen voor zorgen dat alle 170.000 kinderen die jaarlijks worden geboren, op het juiste taalniveau aan de basisschool beginnen.

Gouden textuur uitstrijkje

"Op school is communicatie alles, je bent constant bezig met taal. Vanaf dat ze binnenkomen tot ze weer weggaan. Ik zie dus ook hoe belangrijk de talige omgeving is waarin ze opgroeien.’

Charlotte, leerkracht onderbouw basisonderwijs